Registrace

  • Pozor! Formulář je nutné potvrdit zmáčknutím tlačítka ODESLAT, které se objeví po odrolování na konec stránky.

  • Prosíme o registraci všech účastníků i když se bude vystavovat hromadná faktura za pracoviště.

  • Dotazy ohledně fakturace prosím směřujte na Markétu, kterou naleznete v menu Kontakt.

  • Účastnický poplatek: 2021 Kč + DPH.

  • V den konání workshopu se musí účastnik prokázat platným potvrzením o prodělané nemoci Covid-19, očkování nebo negativním testem, a to dle platných hygienických opatření.

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

Šlechtitelů 813/21 | 783 71 Olomouc Holice

+420 585 631 420 | vtp@upol.cz |vtp.upol.cz